Parogenerátory vertikální, žárotrubné, s vnitřní spalovací

komorou, typ S dvoutahové

POPIS PRVKŮ

 1. Hořák
 2. El. rozvaděč
 3. Elektronická regulace hladiny
 4. napájecí čerpadlo
 5. Elektronické zabezpečení hořáku (min. hladina)
 6. Manostat
 7. Pojistný ventil
 8. Tlakoměr
 9. Vodoznak
 10. Vypouštěcí armatura
 11. Napájecí ventil
 12. Zpětné ventily
 13. Ventil výstupu páry
 14. Filtr čerpadla
 15. Spalinové hrdlo


Řada


Typ Jmenovitý tlak (bar) Výroba páry (Kg/h) Výroba páry přetížení (Kwh) Výška (mm) B (mm) C (mm)
S25 5 25 17 510 800 660
S45* 4 45 32 570 1050 720

* I v provedení pro výrobu 80 Kg/h páry


Podrobné údaje o kotlích typu S na dotázání info@elaren.cz

nahoru