Parní kotle mod. GDP

Parní kotel žárotrubný, ležatý, s parním dómem, dvou nebo třítahový, středotlaký

POPIS PRVKŮ - MODEL STF

 1. Hořák
 2. El. rozvaděč
 3. Napájecí čerpadlo
 4. Snímání hladiny
 5. Čidlo blokace hořáku
 6. Manostat – pracovní
 7. Manostat – havarijní
 8. Napájení
 9. Pojistné ventily
 10. Ventil napájení
 11. Vypouštěcí ventil
 12. Vodoznaky
 13. Tlakoměr
 14. Filtr čerpadla
 15. Zpětný ventil
 16. Kohout regulace vstřikování
 17. Odkalovací ventil snímače hladiny
 18. Regulační ventil vstřiku páry
 19. Ventil sekundární páry
 20. Ventil sekundární páry
 21. Zpětný ventil
 22. Ventil hlavního výstupu páry
Typ Výhřevná plocha (m2) Jmenovitý tlak (bar) Výroba páry při normálním režimu (kg/h) Výroba páry při vyšším režimu (kg/h) A (mm) B (mm) C (mm)
GDP40 40 10÷15 1400 1600 2300 1800 3800
GDP50 50 10÷15 1750 2000 2475 1900 4300
GDP60 60 10÷15 2100 2400 2630 2110 4450
GDP85 85 10÷15 3000 3400 2900 2300 4900
GDP115 115 10÷15 4000 4600 3020 2400 5500
GDP135 135 10÷15 4500 5400 3130 2500 5700
GDP175 175 10÷15 6000 7000 3250 2610 6500

Podrobné údaje o kotlích typu STF na dotázání info@elaren.cz

nahoru